Munkatársak

Dr. Vasas Gábor
részlegvezető, egyetemi docens

Tel.: + 36 52 512900, Fax :+ 36 52 512-943
E-mail: vasasg@tigris.unideb.hu
Web: pharmacognosy.unideb.hu
Szoba: ÉTK 1.502
Cím: 4025 Debrecen, Egyetem tér 1.

 

Név: Dr. VASAS GÁBOR 

Születési év: 1975.

Diploma: OKL. BIOLÓGUS

  OKL. BIOLÓGIA TANÁR

                 OKL. MŰSZERES-ANALITIKUS SZAKVEGYÉSZ

Tudományos fokozat: PhD

Habilitáció: Biológia Tudományok (farmakognózia, növényi anyagcsere)

Beosztás: EGYETEMI DOCENS, részlegvezető

Munkahely: DE TTK NÖVÉNYTANI TANSZÉK, FARMAKOGNÓZIAI RÉSZLEG

Cím: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

Telefon: 52-316-666/62632, 06-20-531-8298

Fax: 52-512-943

E-mail: VASASG@TIGRIS.UNIDEB.HU

Munkahelyek:

2003-                       DE TTK Növénytani Tanszék

2001-2002               MTA Növénytani és Mikrobiológiai Kutatócsoport

Eddigi kutatási területek:

cianobaktériumok, algák toxintermelésének vizsgálata; cianobakteriumok, algák, növények másodlagos anyagcseretermékeinek vizsgálata, cianotoxin-növény interakciók; növényi és állati szervezetek toxinjainak metabolom és proteonom vizsgálata, cianobaktériumok, algák taxonómiája, cianobakteriális metabolitok genom alapú vizsgálata,

Szakmai ismeretek:

másodlagos anyagcseretermékek elválasztása HPLC-vel CE-vel; másodlagos anyagcseretermékek azonosítása szerkezetvizsgálati módszerekkel (MS); radioaktív izotópos jelölési technikák; makromolekulák elválasztása kromatográfiával, gélelektroforézissel, kapillárelektroforézissel; jelölt (radioaktív) makromolekulák kimutatása autoradiográfiával és folyadékszcintillációval; standard biokémiai és mikrobiológiai módszerek a cianobaktériumok izolálásában, fenntartásában, fiziológiai vizsgálatában; standard molekuláris biológiai módszerek

Tud. közéletben való részvétel:

A Magyar Algológusok Társaságának /1997-/

A Magyar Hidrológiai Társaságnak /1999-/

A Magyar Elválasztástudományi Társaságnak /2000-/

CEEPUS H076 hálózatának /2001-/

Debreceni Egyetem Biológia Doktori Programjának /2002-/

Tanulmányutak:

Karl-Franzens-University of Graz, Graz, Austria, Faculty of Natural Sciences, Department of Pharmaceutical Chemistry, Prof. Dr. Gerald Gübitz, Dr. Martin Schmid, 2003, téma: királis CE és CEC elválasztások tanulmányozása

University of Medicine and Pharmacy, Targu Mures, Romania, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Department of Pharmacognosy, Prof. Dr. Gyéresi Árpád, Prof. Dr. Csedő Károly, 2003, 2008 téma: gyógynövények termesztésének és feldolgozásának tanulmányozása

University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Chemistry, Laboratory for Flow Analysis and Chromatography, Prof. Dr. Marek Trojanowitz, 2004, 2007 téma: cianobakteriális toxinok meghatározása kapilláris elektroforézis módszerrel

Richter Gedeon Gyógyszergyár, Minőségbiztosítási Laboratórium, Dorog,, 1999, téma: HPLC-s vizsgálatok 

MTA Balatoni Limnológiai, Kutatóintézete, Tihany, Prof. Dr. Padisák Judit, 1996, 1997, 1998 téma: Cianobakteriális taxonómiai, vízkémiai vizsgálatok

Pécsi Tudományegyetem, Bioanalitikai Intézet, Pécs, Prof. Dr. Kilár Ferenc, 2006, téma: CE-MS technika tanulmányozása

Oktatói tevékenység adatai

Előadások:Gyógynövény és drogismeret I, II (gyógyszerész), Pharmacognosy I, II (pharmacist student) Gyógynövények és hatóanyagainak ismerete I, II (biológus bsc), Hidrotoxikológia (hidrobiológus msc), Farmakognózia (biológus, biomérnök msc)

Gyógynövény-biotechnológia (biotechnológus msc)

Gyakorlatok:Növényélettan (TB2122) 1997-2006; Növénybiológia (TB1146) 2000, Gyógyszerészeti növénytan (GYGYN02G3) 2002-, Botany of medicinal plant (GYGYN04P3) 2006-, Gyógynövény és drogismeret (GYGND06P4) 2002-, Pharmacognosy (GYGND02G4) 2006-,

Phd-kurzus: Mérgező növények, növényi mérgek I, II. Farmakognózia I, II.

Tudományos irányító/vezető munka adatai

PhD témavezetés: 3 fő, végzett 1 fő

Diplomadolgozat témavezetés: 29 fő

TDK dolgozat témavezetés: 3 fő

(1 OTDK első helyezés)

(1 OKDK második helyezés)

TUDOK dolgozat (Kutató Diákok Mozgalma) témavezetés:2 fő

(2 regionális 2, helyezés, 1 db országos első helyezés)

Elnyert pályázatok, ösztöndíjak

Leidenfrost Gyula Alapitvány Hallgatói ösztöndíj. /1997/, Universitas Alapitvány 2. kategória ösztöndíj. /1997/, Universitas Alapitvány 2. kategória ösztöndíj. /1998/, Universitas Alapitvány 3. kategória ösztöndíj. /2001/, DAB-ösztöndíj MTA Debreceni Területi Bizottsága /2002/, OTKA (F 046493) /2003/, Bolyai János Ösztöndíj /2003/, DAB-ösztöndíj MTA Debreceni Területi Bizottsága /2004/, GVOP-KMA-3.2.1-2004-04-0110/03 /2004/, GVOP-TST-3.3.1-05/1. /2005/, Baross Gábor Program EA_KFI_06-mikroNFT /2006/, OMFB-00571/2009 (Baross _EA07_EA_ONKFI_07-2008-0002), OTKA (K 81370) /2010/

Tudományos díjak:

2002 MTA Debreceni Területi Bizottsága pályakezdő kutatók számára alapított DAB-Díj

2003: Tehetségért Mozgalom Pro Talento Díj (Debreceni Egyetem)

2004 MTA Debreceni Területi Bizottsága pályakezdő kutatók számára alapított DAB-Díj

Egyéb tudományos, innovációs tevékenység:

Spin-off:CETOX analitikai és toxikológiai kutató, szolgáltató és szaktanácsadó Kft. (2006) Alapítók: Dr. Vasas Gábor, Dr. Gáspár Attila, Debreceni Egyetem, Elektroforetikus analitikai, bioanalitikai módszerfejlesztések, bioaktív anyagcseretermékek kutatása, toxikológia-toxinanalitika-, kapilláris elektroforézist alkalmazó mikrofluid-rendszer „lab-on-a-chip" fejlesztés és hasznosítás.

 

Válogatott publikációk

Vasas G., Borbely G., Nánási P., Nánási P.P. (2010) Alkaloids from cyanobacteria with diverse powerful bioactivities Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 10, 946-955. (2.971)

Máthé, Cs., Beyer, D., Erdődi, F., Serfőző, Z., Székvölgyi, L., Vasas, G., M-Hamvas, M., Jámbrik, K., Gonda, S., Kiss, A., Szigeti, Zs. M.,  Surányi, Gy. (2009) Microcystin-LR induces abnormal root development by altering microtubule organization in tissue-cultured common reed (Phragmites australis) plantlets  Aquatic Toxicology 92. 122-130.  (3.124)

Máthé, Cs., M-Hamvas M., Vasas G., Surányi Gy., Bács I., Beyer D., Tóth Sz., Tímár M., Borbély G. (2007) Microcystin-LR, a cyanobacterial toxin, induces growth inhibition andhistological alterations in common reed (Phragmites australis /Cav./Trin. Ex Steud.) plants regenerated from embryogenic calli. New Phytologist 176. 4. 824-835 (5.249)

Vasas G.,Gáspár A., Páger Cs., Surányi Gy., M-Hamvas M., Máthé Cs., Borbély Gy. (2004): Analysis of cyanobacterial toxins (anatoxin-a, cylindrospermopsin, microcystin-LR) by capillary electrophoresis. Electrophoresis 25. 108-115. (3.743)

Vasas G.,Gáspár A., Surányi Gy., Batta Gy., Gyémánt, Gy., M-Hamvas M., Máthé Cs., Grigorszky I., Molnár E., Borbély G. (2002) Capillary electrophoretic assay and purification of cylindrospermopsin, a cyanobacterial toxin from Aphanizomenon ovalisporum by plant test (Blue- Green Sinapis Test) Anal. Biochem. 302. 95-103. (2.37)

Bejelentkezés