Gyógynövény- és drogismeret

A tanszéki részleg feladata a Gyógynövény- és drog­isme­ret (farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven (két szemeszter). A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képződésének, felhalmozódási sajátságainak e­lem­zését, a korszerű el­vá­lasz­tás­tech­ni­ka­i módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának is­me­retét, különös tekintettel a gyógy­szer­ipar kiemelt növényi nyers­anyagaira, valamint a fito­terápiában és a prevencióban jelentős gyógynövényekre. 

Bejelentkezés