Oktatás

Gyógynövény- és drogismeret

A tanszéki részleg feladata a Gyógynövény- és drog isme ret (farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven (két szemeszter). A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képződésének, felhalmozódási sajátságainak e lem zését, a korszerű el vá lasz tás tech ni ka i módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának is me retét, különös tekintettel a gyógy szer ipar kiemelt növényi nyers­anyagaira, valamint a fito terápiában és a prevencióban jelentős gyógynövényekre.

Bővebben »

Gyógyszerészeti Növénytan

Bővebben »

Gyógynövény-biotechnológia

Bővebben »

Gyógynövények és hatóanyagaik felhasználása

Bővebben »

Farmakognózia-növényi hatóanyagtan

Bővebben »

Bejelentkezés