Fotoszintetikus mikroorganizmusok speciális anyagcseretermékeinek vizsgálata

 

A kutatás célja a természetes élőhelyen tömegprodukciót előidéző fotoszintetikus prokarióta és eukarióta szervezetek biológiailag aktív metabolitjainak, toxinjainak vizsgálata és azonosítása. Jelentősége a természetes fotoszintetikus rendszerek metabolomikus aktivitásának feltárásában illetve új hatóanyagok (proteinfoszfatáz-gátló, proteinszintézis-gátló, antimikrobiális hatású) kimutatásában, jellemzésében foglalható össze.

A kutatási téma egyrészt a toxin- és hatóanyag-termelő szervezetek, törzsek azonosítását, genetikai és a speciális anyagcseretermék-variabilitásának kimutatását foglalja magában, és a vizsgált bioaktív vegyületek bioszintéziséért felelős specifikus gének PCR-alapú analízisét, másrészt az aktív metabolit izolálását (HPLC), azonosítását (NMR, MS) és mennyiségi analízisét jelenti (HPLC, CE).

A biológiailag aktív metabolitok hatásmechanizmusát eukarióta sejttenyészeteken tanulmányozzuk.

Kapcsolódó pályázatok:

 

OTKA (F 046493)

GVOP-TST-3.3.1-05/1.

OTKA (K 81370)

Bejelentkezés